Dirigent Föreläsare Lärare Kontakt Personligt Aktuellt Hem


Föreläsningar
ConVoce Kommunikation & Ledarskap


”Varför behövs det en dirigent? De står ju bara där och viftar!”

Jag får ofta den frågan när jag berättar för människor att jag är dirigent. Nästa fråga handlar om ifall det inte är väldigt ovanligt med kvinnliga dirigenter. Oavsett hur lite folk i allmänhet vet om en dirigents arbete så har jag lagt märke till att det intresserar och fascinerar. Dirigentens roll är mytomspunnen. Begreppet ”demondirigent” lever kvar, fastän den rasen i det närmaste är utdöd nu.

Under min utbildningstid på musikhögskolan hade vi en dag besök av en delegation från utbildningsdepartementet. De auskulterade en av mina lektioner där jag stod och höll i en repetition med 16 sångare samtidigt som min professor korrigerade mig. Professorn berättade efteråt att skolministern var imponerad över vilken tuff skolning vi dirigenter går igenom. Vårt ledarskap måste hålla för ett stort tryck utifrån.

I mitt arbete som dirigent ställs jag inför en mängd utmaningar. Dirigenten står för ett direkt ledarskap utan skyddsnät. Mitt tal och mitt kroppsspråk måste vara tydligt och övertygande. Jag får aldrig tappa fokus på målet – att skapa spännande musik. Själv ljuder jag dock inte alls. Det gör andra människor åt mig, genom sina instrument.

En orkester består av många olika instrument spelade av individer. Tillsammans ska de gestalta ett musikverk på ett sådant sätt att det upplevs som en helhet. Det är dirigentens uppgift att leda musikerna på vägen fram till målet. Alla måste bli sedda för att känna sig delaktiga. Jag möter musikerna och visar dem åt vilket håll de ska. Somliga kan gå själva. Andra behöver ledas. Ibland är jag tvungen att beordra dem. Det viktiga är att vi kommer dit vi ska.

Jag tror att många i ledarskapsställning kan lära sig mycket från det sättet som vi dirigenter bygger upp förtroende och samarbete. I mina föreläsningar belyser jag sådana saker som kroppsspråk, kommunikation, målmedvetenhet, att tala till människors känslor etc. Jag har möjlighet att ta med musiker i mina seminarier, för att de som önskar kan få prova på att dirigera. I dessa fall arbetar vi tillsammans med att utforska vilken effekt rörelser och ansiktsuttryck har på musiker. Vi lär oss hur musiker tänker och samarbetar. Inga förkunskaper i dirigering behövs!