Dirigent Föreläsare Lärare Kontakt Personligt Aktuellt Hem


” Den omöjlige eleven finns bara i huvudet på lärare med brist på fantasi"
Kan man lära sig att dirigera, eller är det bara ”något man har” ?

Jag är övertygad om att det mesta går att lära sig. Det handlar bara om hur mycket tid och energi du är villig att lägga ner på det. Som dirigent måste du behärska ditt kroppsspråk, kunna uttrycka dig väl, förstå människor och musikaliska skeenden. Du ska kunna analysera ett partitur, känna till uppförandepraxis och instrumentation. Dessutom måste du känna dig bekväm i en ledarroll.

Min undervisning sker i masterclass-form, dvs eleverna närvarar och spelar på varandras lektioner. På så sätt lär man sig mera repertoar, ser flera dirigenter och får dessutom träna sig på partiturspel. Jag går igenom grundläggande slagteknik, partituranalys, stilkännedom, repetitionsmetodik och ledarskapsfrågor.

Merete har en flerårig erfarenhet av att utbilda dirigenter. Mellan åren 2000 och 2004 var hon lärare i dirigering på Dalarö Folhögskola – den enda folkhögskolan i Sverige med en särskild dirigentgren. Flera av hennes f.d. elever har antagits till musikhögskolor i och utanför Sverige.